28. říjen 1918 na Moravě 28. říjen 1918 na Moravě

Informace o zpracování osobních údajů

V souvislosti s nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů „GDPR“ Vás tímto dokumentem informujeme o zpracování vašich osobních údajů.

Správce:
Actimmy a.s., Špitálka 41, 602 00 Brno
IČO: 25597191, tel. +420 543 537 437, e-mail: info@actimmy.cz

Zpracováváme základní osobní údaje:
jméno, příjmení, adresu, IČO, DIČ, telefon, e-mail

Zpracování základních osobních údajů
je nezbytné pro vedení účetní agendy z důvodu provozování obchodní a výrobní činnosti, což představuje zákonnou povinnost.
Osobní údaje nebudou použity k reklamním a marketingovým účelům.

Uchovávání osobních údajů
Vaše osobní údaje uchováváme po nezbytně nutnou dobu dle zákonné povinnosti.

Základní práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

  • máte právo na přístup k osobním údajům
  • pokud jsou údaje nepřesné nebo nesprávné, máte právo na opravu – veškeré změny sdělte písemně výše uvedenému správci
  • máte právo na výmaz, pokud je zpracování neoprávněné
  • v případě podezření, že zpracování osobních údajů je v rozporu se zákonem, máte právo požádat správce písemně o vysvětlení a o odstranění vzniklého stavu
  • jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým vaše údaje zpracováváme, máte právo se obrátit na dozorový úřad

Na ochranu osobních údajů dohlíží:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel.: 234 665 111
web: www.uoou.cz

Tento dokument bude dle potřeby aktualizován.